Paragliding Series: Free-flying in Carmona – Getting High with Philippines’ Top Paragliding Tandem Pilots

Paragliding is an adventure and accuracy sport using a free-flying canopy that looks like a chute that allows you to “glide” in the air as the pilot controls your every turn. Tandem paragliding has been introduced in the Philippines not too long ago. In fact, the members of Paragliding Philippines (PGP) who flew with us last…

“REHAB” – A Tagalog (Filipino) Poem

Hingang malalim. Dasal na taimtim. Mga matang namumula, Mga labing kay putla. Hahanap-hanapin. Iisip-isipin. Mangangatog. Manginginig. Magagalit. Hindi makikinig. Tulong nila’y kailangan mo. Gabay nila’y hihilingin mo. Ngunit sa dulo’y alam natin na… Tatapusin mo itong mag-isa. Ang demonyo’y tatalunin. Pagsusugal ay pupuksain. Isusumpa ang alak. Papatayin ang mga tulak. Sa huli, ikaw lang ang…